نتایج جستجو برای عبارت :

معمای تصویری ی

مجموعه: معما و تست هوش  آيا مطمئن هستيد که مي توانيد همه چيز را که در اطراف شما قرار دارد مشاهده کنيد؟ بعضي اوقات ، اگر خيلي به اطراف دقت نکنيد، مي توانيد چيزهاي شگفت انگيزي را که توسط خود طبيعت پنهان شده است ، از دست بديد.در ادامه حيواناتي را که در تصاوير پنهان شده را بيابيد:  تست هوش تصويري تصاوير پنهان در نقاشي معما و تست هوش معماي تصويري تصاوير پنهان در نقاشي معماي تصويري جالب تصاوير پنهان ◊◊◊◊◊◊&
 مجموعه: معما و تست هوشتست هوش شماره 1 )  تست هوش تصويري جديد مجموع زاويه هاي داخلي يک چند ضلعي به جز يکي از زاويه ها 1110 درجه است.زاويه اي را که کنار گذاشته ايم چند درجه است ؟اين سوال دو جواب دارد. تست هوش شماره 2 )  تست هوش هاي تصويري با جواب شکل بالا را به 4 قسمت مساوي تقسيم کنيد! ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊&l
مجموعه: معما و تست هوش معماي جديد چندي پيش توسط دانشمندان ثابت شد که معماها نه تنها باعث بهبود حافظه شما مي شوند بلکه باعث افزايش مهارت هاي تفکر شما نيز مي شوند. و اين تنها کودکان نيستند که مي توانند از حل آنها سود ببرند بلکه براي بزرگسالان نيز مفيد هستند. در اين مطلب معماهايي جمع آوري کرده ايم که به شما در افزايش توانايي هاي تفکر و همچنين افزايش توجه شما کمک مي کند. 1. کدام ليوان آب بيشتري دارد؟ معماهاي تصويري جديد 2. آيا مي
مجموعه: معما و تست هوش تصوير شماره 1)آيا مي توانيد تخم مرغ عيد پاک را در ميان لاله ها پيدا کنيد؟ تصوير پنهان در عکس تصوير شماره 2)آيا مي توانيد در ميان فيل ها قلب پيدا کنيد؟ معماي تصويري با جواب تصوير شماره 3)آيا مي توانيد خرس قطبي را در ميان ارواح پيدا کنيد؟ معماي پيدا کردن تصاوير مخفي              پاسخ تست هوش :تصوير شماره 1) معماي يافتن تصوير پنهان در عکس تصوير شماره 2) معما و تست هوش 
معماي رياضي: چه عددي به جاي علامت سؤال قرار بگيرد؟مجموعه: معما و تست هوش سه داير با چهار عدد در داخل داريم. هر دايره داراي اعداد مختلفي است. آيا مي توانيد شماره گمشده را در اين معما پيدا کنيد؟  معماي رياضي با جواب ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊  85% کاربران به اين تست ساده پاسخ اشتباه ميدهند، شما چطور؟؟ معما هاي سخت با جواب ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓&da
مجموعه: معما و تست هوش تست بينايي رنگ اگر چيزي وجود داشته باشد که ما به آن اعتقاد داشته باشيم ، اين همان چيزي است که چشمانمان به ما مي گويند. شما اين جمله را بارها شنيده ايد ، "من آن را با چشمان خودم ديده ام!" اما واقعاً چقدر خوب مي بينيم؟ امروز ، ما يک چالش را پيش روي شما قرار داده ايم که وضوح چشمان شما را آزمايش کند. ايده اين است که تفاوتهاي ظريف رنگ را در ميان يک سري مثلثها پيدا کنيد که با نگاه اول دقيقاً يکسان به نظر مي رسند. فقط يکي ک
مجموعه: معما و تست هوش يک مربع را به تعدادي مثلث تبديل کرده ايم.در شکل زير، دو مثلث بنفش، مساحت يکساني دارند. با توجه به اندازه هاي داده شده، مساحت قسمت مجهول را بيابيد (مثلث نارنجيمعماي مساحت مثلث مجهول ◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊
&
با چند معماي تصويري جالب دقت و تيزبيني خود را محک بزنيد - روزياتو
 
 


با چند معماي تصويري جالب دقت و تيزبيني خود را محک بزنيد - روزياتو
اگر در اين تعطيلي هاي کرونايي وقت آزادي برايتان فراهم شده، چرا خودتان را با جديدترين معماهاي فضاي مجازي محک نزنيد؟ در ادامه چند معماي تصويري جديد و جالب برايتان داريم که شايد در نگاه اول ساده و به نظر برسند اما گاهي حتي تيزبين ترين چشم ها هم قادر به حل شان نيستند. در همه ي اين تصاوير بامزه اما شلوغ يک چ
مجموعه: معما و تست هوش  در ادامه براي آزمايش قدرت مشاهده شما چندين چالش تصويري را آماده کرده ايم: 1. طوطي را بين برگها پيدا کنيد معما با جواب 2. گرگ را در ميان گوسفندان پيدا کنيد. اشياء پنهان را در اين تصاوير پيدا کنيد 3. خرس در بين اين ميمون ها را پيدا کنيد. عکس پنهان در تصوير 4- قلب را در بين اين گلها پيدا کنيد. معما با جواب 5- يک گربه در بين اين نينجا ها وجود دارد. معماي جديد 6. پروانه را در بين اين طوطي ها پيدا ک
چه عددي به جاي علامت سؤال قرار بگيرد؟مجموعه: معما و تست هوش  آيا ميتوانيد بگوييد چه عددي بايد به جاي علامت سؤال قرار بگيرد؟ تست هوش شماره 1) معماي رياضي با جواب تست هوش شماره 2) تست هوش تصويري با جواب ◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦&l
مجموعه: معما و تست هوش معماي چوب کبريت تست هوش با چوب کبريتمعماهاي بصري ميزان توجه و توانايي ما را براي مشاهده جزئيات کوچک يا به عبارت ساده تر ، قدرت مشاهده ما را افزايش مي دهند و  اگر يک چالش منطقي را نيز به اين ترکيب اضافه کنيم ما يک ترکيب عالي براي آموزش ذهن و به جريان انداختن هوش منطقي خود داريم.معما با چوب کبريتدر اين مطلب تعدادي معماي تصويري آماده کرده ايم که در آن شما بايد چند کبريت را در ذهن خود حرکت دهيد ، اما مي توانيد تمري
مجموعه: معما و تست هوش  آيا هميشه بايد به دنبال کليد يا تلفن خود هستيد يا شايد امروز نتوانستيد لنگه دوم جوراب خود را پيدا کنيد؟ ما مي توانيم به شما کمک کنيم. اين آزمون ها مغز شما را تمرين ميدهد و مغز و بينايي شما را تقويت مي کند. در خانه شما چيزي ديگر گم نمي شود. در اين مطلب جالب ترين تمرين هاي مغزي را براي شما جمع آوري کرده ايم که به شما کمک مي کند حتي در نگاه هاي اول هم چيزها را پيدا کنيد. 1- همسر كشاورز كجاست؟ تست هوش جالب کشاو
مجموعه: معما و تست هوش تست هوش شماره 1)تست هوش تصويري  تست هوش شماره 2)تست هوش تصويري با جواب تست هوش شماره 3) جديدترين تست هوش تصويري •.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.• پاسخ تست هوش :تست هوش شماره 1)گزينه A تست هوش شماره 2)گزينه A تست هوش شماره 3)گزينه A  گردآوري:بخش
مجموعه: معما و تست هوش تست هوش شماره 1)تست هوش تصويري  تست هوش شماره 2)تست هوش تصويري با جواب تست هوش شماره 3) جديدترين تست هوش تصويري •.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.• پاسخ تست هوش :تست هوش شماره 1)گزينه A تست هوش شماره 2)گزينه A تست هوش شماره 3)گزينه A  گردآوري:بخش
مجموعه: معما و تست هوش 1. در تصوير زير اشتباه را پيدا کنيد؟   2. در تصوير زير چه تعداد حيوان مي بينيد؟   3. کدام يک از ببرها تنهاست؟   4. در تصوير زير چند مربع را مي بينيد؟   5. به جاي علامت سوال چه عددي قرار ميگيرد ؟  ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊&loz
مجموعه: معما و تست هوش معما و تست هوش مغز ما يک چيز مرموز است.ما در مورد فضاي بيروني بيشتر از آنچه در درون سر خودمان است مي دانيم. اما آنچه ما مي دانيم اين است که معماها و تست هوش ها مي توانند به عملکرد بهتر مغز ما کمک کنند و تيز بمانند! ما در بيتوته مي خواهيم شما را به حل اين معماها دعوت کنيم، تصاوير متفاوت را پيدا کنيد: معماي شماره 1) معما با جواب معماي شماره 2) معماي تفاوت ها  معماي شماره 3) معما هاي جالب با جواب
مجموعه: معما و تست هوش  معماها فقط براي سرگرم کردن نيستند، اما آنها همچنين يک راه عالي براي گرم کردن و تست چابکي مغز شما هستند. در اين مطلب ، تعدادي معما را براي شما آماده کرده ايم اميدواريم لذت ببريد. معماي شماره 1)به جاي علامت سوال چه عددي قرار ميگيرد؟  معماي شماره 2)اتوبوس از کدام طرف حرکت مي کند؟  معماي شماره 3)3 را توپ قرار دهيد تا عدد 30 را بدست بياوريد.   معماي شماره 4)کدام يک از اين خطوط موازي هستند؟   
کتاب صوتي معماي آزادي19- حسرت مرگباري که هنوز هم امروزه يک روستائي در بدست آوردن زندگي در يک شهر بزرگ دارد و يا يک جهان سومي براي مهاجرت به غرب دارد بدان معناست که تکنولوژي در چشم بشر همان تکنولوژي بهشت است: تکنولوژي آزادي اراده و اراده به قدرت تام. و اين همان عطش رجعت به بهشت است که يک روستائي و جهان سومي پيش روي و آينده و يا در سرزمين دور دست و صاحب تکنولوژي کامل تصور مي کند ولي يک آمريکائي و يا ژاپني و آلماني صاحب رفاه کامل اين بهشت را از دست ر
معماهايي جالب براي تقويت هوشمجموعه: معما و تست هوش  معماي شماره 1 : 3 اتاق  معما با جواب شما در اتاق مياني يک خانه با 3 اتاق گير کرده ايد. اتاق مياني که در آن قرار داريد پنجره اي با ميله هاي آهني دارد. اتاق هاي  دو طرف داراي درهايي براي خروج از خانه هستند. اتاق سمت چپ داراي 2 قاتل است که در لحظه ورود به اتاق آنها آماده کشتن شما هستند.اتاق در سمت راست مجهز به اسلحه هاي ليزر UV با انرژي خورشيدي است. چگونه فرار خواهيد کرد؟ معماي ش
معماهايي که مي توانند مغز شما را تا حد ممکن به چالش بکشندمجموعه: معما و تست هوش دانشمندان معتقدند معماها مي توانند عملکرد مغز ما را بهبود بخشند و به ما در فکر کردن  کمک مي کند. اين معماهاي ساده به نظر مي رسد ، اما آنها را دست کم نگيريد. 1. کدام بادکنک از سقف دورترين فاصله را دارد؟ معما و تست هوش 2. به جاي علامت سوال چه عددي قرار مي گيرد؟  معماي تصويري 3. معادله را با قرار دادن 3 توپ از قسمت انتخابي در نقاط خالي انجام دهيد.
تست هوش مکعب هاي باز شدهمجموعه: معما و تست هوش  از بين تعدادي مکعب، دو عدد از آنها را اگر باز کنيم به شکل باز شده اين تست هوش مي رسيم. اين دو مکعب کدامند؟  معما و تست هوش ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ پاسخ تست هوش مکعب هاي باز شده:مکعب هاي شماره 1 و 5 
مجموعه: معما و تست هوش معما با جواب معماي شماره 1 )در يک زمستاني جان جسد دوستش را در خانه او پيدا ميکند. جان به پليس گفته است که او در حال عبور از روبروي خانه جک بوده و تصميم مي گيرد که به او سر بزند . ولي هر قدر که زنگ خانه جک را ميزند کسي جواب نميدهد ولي او نور اتاق خانه را از پنجره يخ زده مشاهده ميکند و به همين دليل با دهان روي شيشه يخ زده پنجره بخار مي دمد تا بتواند داخل خانه را ببنيد و آن هنگام جسد جک را روي زمين مشاهده مي کند .پل
مجموعه: معما و تست هوش معما با جواب معماي شماره 1 )در يک زمستاني جان جسد دوستش را در خانه او پيدا ميکند. جان به پليس گفته است که او در حال عبور از روبروي خانه جک بوده و تصميم مي گيرد که به او سر بزند . ولي هر قدر که زنگ خانه جک را ميزند کسي جواب نميدهد ولي او نور اتاق خانه را از پنجره يخ زده مشاهده ميکند و به همين دليل با دهان روي شيشه يخ زده پنجره بخار مي دمد تا بتواند داخل خانه را ببنيد و آن هنگام جسد جک را روي زمين مشاهده مي کند .پل
مجموعه: معما و تست هوش برخي تحقيقات ثابت کرده اند که حل معماها فوق العاده براي مغز شما مفيد است. اين ذهن شما را تيزتر مي کند، حافظه شما را بهبود مي بخشد و به شما مي آموزد که به جزئيات کوچک توجه کنيد. و اين به سادگي سرگرم کننده است. 1. معماي نردبان:  جک روي نردبان 25 متري ايستاده بود. از نردبان لغزيد و روي زمين افتاد. اما او هيچ جراحتي بر نداشت.چه طور ممکنه؟ 2. معماي سکه ها :  شما دو سطل آب داريد ، در داخل سطل اول دماي آب
مجموعه: معما و تست هوش معماي تصويري پادشاهي حيوانات مملو از موجوداتي است که ممکن است بخاطر شکل ظاهري آنها را وحشتناک بدانيم ، حتي اگر واقعاً بي خطر باشند و ما همچنين مي توانيم گيج و سردرگم شويم وقتي آنها قابل ستايش هستند و به طور خودکار فرض مي کنيم که دوستانه هستند ، اما در واقع ، برخي از آنها واقعا خطرناک و کشنده هستند. اين تصور فقط با ديدن تصاوير آنها به عنوان نوزاد يا توله مي تواند به طرز چشمگيري تغيير کند. اين مطلب مهارت و دانش م
مجموعه: معما و تست هوش معماي تصويري پادشاهي حيوانات مملو از موجوداتي است که ممکن است بخاطر شکل ظاهري آنها را وحشتناک بدانيم ، حتي اگر واقعاً بي خطر باشند و ما همچنين مي توانيم گيج و سردرگم شويم وقتي آنها قابل ستايش هستند و به طور خودکار فرض مي کنيم که دوستانه هستند ، اما در واقع ، برخي از آنها واقعا خطرناک و کشنده هستند. اين تصور فقط با ديدن تصاوير آنها به عنوان نوزاد يا توله مي تواند به طرز چشمگيري تغيير کند. اين مطلب مهارت و دانش م
سنسور فياب تصويري | 09039299005 | سنسور طلاياب سنسور فياب تصويري سنسور مگنومتر فياب تصويري سنسور فياب سنسور فياب گوشي سنسور فياب چيست سنسور فياب موبايل سنسور فياب اندرويد سنسورهاي فياب فياب سنسور دار ساخت سنسور فياب فياب اسمارت سنسور انواع سنسور فياب فياب بلک سنسور سنسور فياب تصويري سنسور مگنومتر فياب تصويري خريد سنسور فياب سنسور دستگاه فياب دانلود سنسور فياب سنسور اثر هال در فياب عکس سنسور فياب
تورم و کنترل آن ، شاه کليد حل معماي اقتصاد ايران است . اما راه رسيدن به اين کنترل و تعادل ، خيلي هم هموار نيست. متغيرهاي متعددي بر تورم تاثيرگذارند که اصلاح هر کدام از آنها ، داستان و راهي پرپيچ و خم دارد. آقاي همتي براي امسال تورم 22 درصدي را اعلام کرده. اما آيا اامات و و زمينه هاي تحقق اين هدف وجود دارد؟ تورم و گراني ها ، تا همين حالا ، همه حوزه هاي اقتصادي را درگير کرده . از توليد تا داد و ستدهاي بين المللي کالاها. افزايش قيمت هاي چند برابري حم
همشهري آنلاين - گزارش تصويري
 


همشهري آنلاين - گزارش تصويري
ايستگاه مترو مولوي در خط 7 مترو، صبح دوشنبه 2 دي ماه با حضور پيروز حناچي شهردار، محسن هاشمي رئيس شوراي شهر و يوسف حجت سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران افتتاح شد.
  چرا آيفون تصويري صدا ندارد؟   آيفون هاي تصويري يکي از محبوبترين آيفون ها مي باشد که بيشتر افراد دوست دارند، براي منزل خود از آيفون هاي تصويري استفاده کنند. يکي از مشکلات رايج که براي آيفون هاي تصويري ايجاد مي شود نداشتن صدا است.نداشتن صداي آيفون تصويري ممکن است، به خاطر دلايل مختلف مي باشد که در اين مقاله با يکديگر بررسي مي کنيم. اگر آيفون تصويري تان مشکل دارد براي تعمير آيفون تصويري از يک متخصص کمک بگيريد. علت هاي مختلف ندا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Kim ديوارپوش سه بعدي عصردانايي Rachel پيچ و مهره خريد آنلاين انواع ميز تلويزيون ام دي اف Joe ۱۸۲۷ توان ۳ اسب ـ ارتفاع ۱&# بازي csgo مجالس آريامن