نتایج جستجو برای عبارت :

معمای تصویری ی

مجموعه: معما و تست هوش  آيا مطمئن هستيد که مي توانيد همه چيز را که در اطراف شما قرار دارد مشاهده کنيد؟ بعضي اوقات ، اگر خيلي به اطراف دقت نکنيد، مي توانيد چيزهاي شگفت انگيزي را که توسط خود طبيعت پنهان شده است ، از دست بديد.در ادامه حيواناتي را که در تصاوير پنهان شده را بيابيد:  تست هوش تصويري تصاوير پنهان در نقاشي معما و تست هوش معماي تصويري تصاوير پنهان در نقاشي معماي تصويري جالب تصاوير پنهان ◊◊◊◊◊◊&
 مجموعه: معما و تست هوشتست هوش شماره 1 )  تست هوش تصويري جديد مجموع زاويه هاي داخلي يک چند ضلعي به جز يکي از زاويه ها 1110 درجه است.زاويه اي را که کنار گذاشته ايم چند درجه است ؟اين سوال دو جواب دارد. تست هوش شماره 2 )  تست هوش هاي تصويري با جواب شکل بالا را به 4 قسمت مساوي تقسيم کنيد! ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊&l
مجموعه: معما و تست هوش معماي جديد چندي پيش توسط دانشمندان ثابت شد که معماها نه تنها باعث بهبود حافظه شما مي شوند بلکه باعث افزايش مهارت هاي تفکر شما نيز مي شوند. و اين تنها کودکان نيستند که مي توانند از حل آنها سود ببرند بلکه براي بزرگسالان نيز مفيد هستند. در اين مطلب معماهايي جمع آوري کرده ايم که به شما در افزايش توانايي هاي تفکر و همچنين افزايش توجه شما کمک مي کند. 1. کدام ليوان آب بيشتري دارد؟ معماهاي تصويري جديد 2. آيا مي
مجموعه: معما و تست هوش تصوير شماره 1)آيا مي توانيد تخم مرغ عيد پاک را در ميان لاله ها پيدا کنيد؟ تصوير پنهان در عکس تصوير شماره 2)آيا مي توانيد در ميان فيل ها قلب پيدا کنيد؟ معماي تصويري با جواب تصوير شماره 3)آيا مي توانيد خرس قطبي را در ميان ارواح پيدا کنيد؟ معماي پيدا کردن تصاوير مخفي              پاسخ تست هوش :تصوير شماره 1) معماي يافتن تصوير پنهان در عکس تصوير شماره 2) معما و تست هوش 
معماي رياضي: چه عددي به جاي علامت سؤال قرار بگيرد؟مجموعه: معما و تست هوش سه داير با چهار عدد در داخل داريم. هر دايره داراي اعداد مختلفي است. آيا مي توانيد شماره گمشده را در اين معما پيدا کنيد؟  معماي رياضي با جواب ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊  85% کاربران به اين تست ساده پاسخ اشتباه ميدهند، شما چطور؟؟ معما هاي سخت با جواب ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓&da
مجموعه: معما و تست هوش يک مربع را به تعدادي مثلث تبديل کرده ايم.در شکل زير، دو مثلث بنفش، مساحت يکساني دارند. با توجه به اندازه هاي داده شده، مساحت قسمت مجهول را بيابيد (مثلث نارنجيمعماي مساحت مثلث مجهول ◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊
مجموعه: معما و تست هوش  در ادامه براي آزمايش قدرت مشاهده شما چندين چالش تصويري را آماده کرده ايم: 1. طوطي را بين برگها پيدا کنيد معما با جواب 2. گرگ را در ميان گوسفندان پيدا کنيد. اشياء پنهان را در اين تصاوير پيدا کنيد 3. خرس در بين اين ميمون ها را پيدا کنيد. عکس پنهان در تصوير 4- قلب را در بين اين گلها پيدا کنيد. معما با جواب 5- يک گربه در بين اين نينجا ها وجود دارد. معماي جديد 6. پروانه را در بين اين طوطي ها پيدا ک
چه عددي به جاي علامت سؤال قرار بگيرد؟مجموعه: معما و تست هوش  آيا ميتوانيد بگوييد چه عددي بايد به جاي علامت سؤال قرار بگيرد؟ تست هوش شماره 1) معماي رياضي با جواب تست هوش شماره 2) تست هوش تصويري با جواب ◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦◊◊♦&l
مجموعه: معما و تست هوش تست هوش شماره 1)تست هوش تصويري  تست هوش شماره 2)تست هوش تصويري با جواب تست هوش شماره 3) جديدترين تست هوش تصويري •.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.• پاسخ تست هوش :تست هوش شماره 1)گزينه A تست هوش شماره 2)گزينه A تست هوش شماره 3)گزينه A  گردآوري:بخش
مجموعه: معما و تست هوش تست هوش شماره 1)تست هوش تصويري  تست هوش شماره 2)تست هوش تصويري با جواب تست هوش شماره 3) جديدترين تست هوش تصويري •.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.••.• پاسخ تست هوش :تست هوش شماره 1)گزينه A تست هوش شماره 2)گزينه A تست هوش شماره 3)گزينه A  گردآوري:بخش
مجموعه: معما و تست هوش معما و تست هوش مغز ما يک چيز مرموز است.ما در مورد فضاي بيروني بيشتر از آنچه در درون سر خودمان است مي دانيم. اما آنچه ما مي دانيم اين است که معماها و تست هوش ها مي توانند به عملکرد بهتر مغز ما کمک کنند و تيز بمانند! ما در بيتوته مي خواهيم شما را به حل اين معماها دعوت کنيم، تصاوير متفاوت را پيدا کنيد: معماي شماره 1) معما با جواب معماي شماره 2) معماي تفاوت ها  معماي شماره 3) معما هاي جالب با جواب
کتاب صوتي معماي آزادي19- حسرت مرگباري که هنوز هم امروزه يک روستائي در بدست آوردن زندگي در يک شهر بزرگ دارد و يا يک جهان سومي براي مهاجرت به غرب دارد بدان معناست که تکنولوژي در چشم بشر همان تکنولوژي بهشت است: تکنولوژي آزادي اراده و اراده به قدرت تام. و اين همان عطش رجعت به بهشت است که يک روستائي و جهان سومي پيش روي و آينده و يا در سرزمين دور دست و صاحب تکنولوژي کامل تصور مي کند ولي يک آمريکائي و يا ژاپني و آلماني صاحب رفاه کامل اين بهشت را از دست ر
معماهايي جالب براي تقويت هوشمجموعه: معما و تست هوش  معماي شماره 1 : 3 اتاق  معما با جواب شما در اتاق مياني يک خانه با 3 اتاق گير کرده ايد. اتاق مياني که در آن قرار داريد پنجره اي با ميله هاي آهني دارد. اتاق هاي  دو طرف داراي درهايي براي خروج از خانه هستند. اتاق سمت چپ داراي 2 قاتل است که در لحظه ورود به اتاق آنها آماده کشتن شما هستند.اتاق در سمت راست مجهز به اسلحه هاي ليزر UV با انرژي خورشيدي است. چگونه فرار خواهيد کرد؟ معماي ش
معماهايي که مي توانند مغز شما را تا حد ممکن به چالش بکشندمجموعه: معما و تست هوش دانشمندان معتقدند معماها مي توانند عملکرد مغز ما را بهبود بخشند و به ما در فکر کردن  کمک مي کند. اين معماهاي ساده به نظر مي رسد ، اما آنها را دست کم نگيريد. 1. کدام بادکنک از سقف دورترين فاصله را دارد؟ معما و تست هوش 2. به جاي علامت سوال چه عددي قرار مي گيرد؟  معماي تصويري 3. معادله را با قرار دادن 3 توپ از قسمت انتخابي در نقاط خالي انجام دهيد.
تست هوش مکعب هاي باز شدهمجموعه: معما و تست هوش  از بين تعدادي مکعب، دو عدد از آنها را اگر باز کنيم به شکل باز شده اين تست هوش مي رسيم. اين دو مکعب کدامند؟  معما و تست هوش ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ پاسخ تست هوش مکعب هاي باز شده:مکعب هاي شماره 1 و 5 
مجموعه: معما و تست هوش معما با جواب معماي شماره 1 )در يک زمستاني جان جسد دوستش را در خانه او پيدا ميکند. جان به پليس گفته است که او در حال عبور از روبروي خانه جک بوده و تصميم مي گيرد که به او سر بزند . ولي هر قدر که زنگ خانه جک را ميزند کسي جواب نميدهد ولي او نور اتاق خانه را از پنجره يخ زده مشاهده ميکند و به همين دليل با دهان روي شيشه يخ زده پنجره بخار مي دمد تا بتواند داخل خانه را ببنيد و آن هنگام جسد جک را روي زمين مشاهده مي کند .پل
مجموعه: معما و تست هوش معما با جواب معماي شماره 1 )در يک زمستاني جان جسد دوستش را در خانه او پيدا ميکند. جان به پليس گفته است که او در حال عبور از روبروي خانه جک بوده و تصميم مي گيرد که به او سر بزند . ولي هر قدر که زنگ خانه جک را ميزند کسي جواب نميدهد ولي او نور اتاق خانه را از پنجره يخ زده مشاهده ميکند و به همين دليل با دهان روي شيشه يخ زده پنجره بخار مي دمد تا بتواند داخل خانه را ببنيد و آن هنگام جسد جک را روي زمين مشاهده مي کند .پل
مجموعه: معما و تست هوش معماي تصويري پادشاهي حيوانات مملو از موجوداتي است که ممکن است بخاطر شکل ظاهري آنها را وحشتناک بدانيم ، حتي اگر واقعاً بي خطر باشند و ما همچنين مي توانيم گيج و سردرگم شويم وقتي آنها قابل ستايش هستند و به طور خودکار فرض مي کنيم که دوستانه هستند ، اما در واقع ، برخي از آنها واقعا خطرناک و کشنده هستند. اين تصور فقط با ديدن تصاوير آنها به عنوان نوزاد يا توله مي تواند به طرز چشمگيري تغيير کند. اين مطلب مهارت و دانش م
مجموعه: معما و تست هوش معماي تصويري پادشاهي حيوانات مملو از موجوداتي است که ممکن است بخاطر شکل ظاهري آنها را وحشتناک بدانيم ، حتي اگر واقعاً بي خطر باشند و ما همچنين مي توانيم گيج و سردرگم شويم وقتي آنها قابل ستايش هستند و به طور خودکار فرض مي کنيم که دوستانه هستند ، اما در واقع ، برخي از آنها واقعا خطرناک و کشنده هستند. اين تصور فقط با ديدن تصاوير آنها به عنوان نوزاد يا توله مي تواند به طرز چشمگيري تغيير کند. اين مطلب مهارت و دانش م
همشهري آنلاين - گزارش تصويري
 


همشهري آنلاين - گزارش تصويري
ايستگاه مترو مولوي در خط 7 مترو، صبح دوشنبه 2 دي ماه با حضور پيروز حناچي شهردار، محسن هاشمي رئيس شوراي شهر و يوسف حجت سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران افتتاح شد.
يکي از وسايل ارتباطي که روزانه با آن سر و کار داريم آيفون تصويري مي باشد. فروش انواع آيفون تصويري بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد و مي توان به وسيله ي آن درب را باز کرد. آيفون تصويري مجهز به صفحه ي ديجيتالي مي باشد که به اين وسيله مي توان توسط دوربيني که دارد تصوير جلوي درب را ببينيم و به اين ترتيب مي توان به راحتي اشخاص را تشخيص داد. در ابتدا آيفون به صورت صوتي بود و به وسيله ي صدا بايد ارتباط برقرار ي شد ولي امروزه با پيشرفت تکنولوژي در آ
يکي از وسايل ارتباطي که روزانه با آن سر و کار داريم آيفون تصويري مي باشد. فروش بهترين انواع آيفون تصويري بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد و مي توان به وسيله ي آن درب را باز کرد. آيفون تصويري مجهز به صفحه ي ديجيتالي مي باشد که به اين وسيله مي توان توسط دوربيني که دارد تصوير جلوي درب را ببينيم و به اين ترتيب مي توان به راحتي اشخاص را تشخيص داد. در ابتدا آيفون به صورت صوتي بود و به وسيله ي صدا بايد ارتباط برقرار ي شد ولي امروزه با پيشرفت تکنولو
رفتم دکتر م? گم سِكسكه ام بند نم? ?اد !!نامرد ?ك دختر بدون آرا?ش نشونم داد !از ترس سِکسكه ام بند اومد اما ا?ن از ترس خوابم نم? بره !!!يک معماي خيلي جالب:سه تابچه تو خونه بودناولي عشق نام داشتدومي محبت نام داشتو سومي دوستت دارم بوديک روز پدرشان عشق و محبت رابه بازار بردحالا بگو کي خونه مونده؟؟؟؟نشنيدم بازم بگو؟واقعاً؟!!!!!كاش ميشد وقتي "دوس دخترت" خيلي خوب و مهربون و خوش اخلاق شده.بهش تافت بزني همونجور بمونه.هعييي کاش.
يکي از وسايل ارتباطي که روزانه با آن سر و کار داريم آيفون تصويري مي باشد. سفارش اينترنتي آيفون تصويري بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد و مي توان به وسيله ي آن درب را باز کرد. آيفون تصويري مجهز به صفحه ي ديجيتالي مي باشد که به اين وسيله مي توان توسط دوربيني که دارد تصوير جلوي درب را ببينيم و به اين ترتيب مي توان به راحتي اشخاص را تشخيص داد. در ابتدا آيفون به صورت صوتي بود و به وسيله ي صدا بايد ارتباط برقرار ي شد ولي امروزه با پيشرفت تکنولوژي
مجموعه: معما و تست هوش معما همراه با جواب ممکن است شما فيلم هاي کاراگاهي را ديده باشيد که کاراگاهها معماهايي را حل ميکنند. اين معماها اين فرصت را به شما مي دهند که مانند شرلوک هولمز باشيد و منطق و توانايي خود را در توجه به جزئيات ريز و درشت بررسي کنيد. ما در بيتوته معماهاي را براي شما انتخاب کرده ايم که در مورد آن فکر کنيد و نقش کارآگاه را بازي کنيد. 1. کد را پيدا کنيد: معماهاي علمي جالب يک قاتل سريالي مردي را ربوده است. به قربا
معماهاي تصويري براي تقويت ذهنمجموعه: معما و تست هوش  تست هوش شماره 1)کدام نيمه با شماره 1 تطيق دارد:  معماهاي تصويري براي تقويت ذهن تست هوش شماره 2)تصوير متفاوت در عکس کدام است؟معماهاي تصويري تست هوش شماره 3)تصوير متفاوت در عکس کدام است؟ معماهاي تصويري همراه با جواب تست هوش شماره 4)تصوير متفاوت در عکس کدام است؟  تست هوش تصويري سخت تست هوش شماره 5)تصوير متفاوت در عکس کدام است؟  معماهاي تصويري همراه با جواب 
بهترين فياب تصويريبهترين فياب تصويريديگر دوران فياب و گنج ياب هاي دستي که اپراتورها براي راه اندازي آن مجبور بودند زمان زيادي صرف کنند و همين موضوع باعث بالا رفتن خطا در نقطه زني مي شد به سر آمده است.بهترين فياب تصويري به چه نوع سيستمي گفته مي شود و با آوردن نام فياب تصويري کاربران و خريداران فياب چه فکري مي کنند؟و از دستگاه فياب ، طلاياب يا گنج ياب در ذهن خود چه تصويري از يک دستگاه فياب تجسم مي کنند.؟بيشتر افرادي که ت
بهترين فياب تصويريبهترين فياب تصويريديگر دوران فياب و گنج ياب هاي دستي که اپراتورها براي راه اندازي آن مجبور بودند زمان زيادي صرف کنند و همين موضوع باعث بالا رفتن خطا در نقطه زني مي شد به سر آمده است.بهترين فياب تصويري به چه نوع سيستمي گفته مي شود و با آوردن نام فياب تصويري کاربران و خريداران فياب چه فکري مي کنند؟و از دستگاه فياب ، طلاياب يا گنج ياب در ذهن خود چه تصويري از يک دستگاه فياب تجسم مي کنند.؟بيشتر افرادي که ت
مجموعه: احاديث و سخنان بزرگان احاديث تصويري زيبا احاديث تصويري از امام سجاد (ع) احاديث تصويري از امام حسن عسکري (ع)  آيات تصويري احاديث تصويري امام نقي (ع) احاديث امام صادق (ع) احاديث تصويري پيامبر اکرم (ص) احاديث تصويري پيامبر اکرم (ص) گردآوري: بخش مذهبي بيتوته 
آيفون تصويري در برند هاي مختلفي وجود دارد که از ميان برند هاي معروف مي توان آيفون تصويري تک نما را نام برد. تک نما يک برند ايراني بسيار باکيفيت است که فروش بالايي دارد. نمايندگي  فروش آيفون تصويري تک نما در سراسر کشور وجود دارد که محصولات اصلي را با کيفيت بسيار بالا به شما ارائه مي کنند. در نمايندگي آيفون تصويري تک نما انواع بسياري از آيفون را مي توانيد مشاهده کنيد. تک نما محصولات خود را بسيار زيبا و با کفيت مي سازد و توانسته طرفدار
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Hernan ketaberoshanaei Claire Martin Kayla تصفيه آب Karen تعميرات لوازم خانگي ايثار گلستان ادب ، علمي ، فرهنگي ، معرفتي کريمي مشاور بيمه